facebook

Сборник материали - оценки и редукция на рискове

Статии в академично електронно списание за изкуство и култура „ПИРОН”

Джорджо Агамбен, Медицината като религия

 

Джорджо Агамбен, Пояснения

 

Джорджо Агамбен, Социално дистанциране

 

Александър Кьосев, Граждани и популации

 

Атанас Славов, Извънредното положение: между конституционната диктатура и авторитарните импулси

 

Благовест Пунев, Извънредното положение и правото

 

Даниел Смилов, Коронавирусът: правата и свободите в извънредна ситуация

 

Димитър Стоянов, Мълчаливата дерогация на информационните права на гражданите в условията на пандемия

 

Димитър Вацов, Бележки върху извънредността

 

Димитрина Петрова, Правата на човека и пандемичната криза

 

Разговор между Юрген Хабермас и Клаус Гюнтер:

„Безпокои ме по какъв начин днес и юристите релативират защитата на живота“ Юрген Хабермас 

„Никое основно право няма безгранична валидност. Те могат да влязат в колизия помежду си“ Клаус Гюнтер

 

Красимир Кънев, Извънредното положение и как то бе приложено в България

 

Матиас Лемке, Нещо опасно

 

Нели Огнянова, Не е моментът да си говорим за демокрация? Комуникационните права и пандемията

 

Нора Голешевска, Джорджо Агамбен: философските рискове от епидемията

 

Полина Паунова, Обичайните медийни болести в необичайно време

 

Майкъл Дж. Сандел, Заедно ли сме в кризата? Пандемията услужливо размести оценките ни за всички икономически и социални роли в обществото

 

Стилиян Йотов, Нуждата знае закони

 

Стоян Ставру, „Преброяване“ на понятията: вариации на извънредност в българското законодателство (към 9 май 2020)

 

Васил Георгиев, Права в извънредно положение

 

Разговор между Йонко Грозев и Стилиян Йотов

 

Жана Попова, Извънредното положение: опити за предефиниране на ролята на медиите

 

Интервюта  от серията „Наука в извънредно положение“

 

Ана Пройкова

 

Анастас Герджиков

 

Васил Симеонов

 

Георги Каприев, Не става по интернет!

 

Георги Няголов

 

Миглена Николчина

 

Самуел Финци

 

Христо Хинков

 

Интервюта от серията „Изкуство в извънредно положение“

 

Ива Свещарова

 

Елена Алексиева

 

Лъчезар Бояджиев

 

 

 

 

 

Настоящият раздел е разработен в партньорство с Академично електронно списание за изкуство и култура „ПИРОН”

 

 

 

 

 

 

Сборникът материали е разработен в рамките на проект „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.activecitizensfund.bg).